Welkom

Welkom op de website van Psychomotorische therapie Almere! Psychomotorische therapie Almere is een zelfstandige praktijk. Regelmatig wordt de afkorting PMT gebruikt, dit is de afkorting voor psychomotorische therapie. 

Iedereen gaat op zijn eigen manier met problemen om. Begeleiding kan hierbij soms net het benodigde zetje in de rug zijn.
Het onder woorden brengen van een gevoel of probleem kan soms lastig zijn. PMT zorgt ervoor dat je dit op andere manieren kunt uiten. Er worden verschillende manieren gebruikt, zoals spel, sport en rollenspel. Bewegen, ervaren en beleven staan binnen de PMT centraal. De therapeut gaat wel het gesprek aan, maar dat gaat meestal over wat u doet, denkt of voelt. Er wordt een beter inzicht gekregen in kwaliteiten, gevoelens en gedachten en er wordt geleerd om hier gebruik van te maken. Zo worden er nieuwe oplossingen bedacht en uitgeprobeerd.
Dit alles gebeurd in eerste instantie in een veilige omgeving, de praktijk. Stap voor stap worden de grenzen verlegt en wordt dit buiten de praktijk geoefend en toegepast.


 

Wat is PMT precies?
PMT is een vorm van psychologische hulpverlening met als doel te komen tot gedragsverandering en toename van zelfinzicht.

Hoe iemand zich voelt en gedraagt wordt bepaald door verschillende omstandigheden zoals aanleg, ervaringen uit het verleden en invloeden vanuit het dagelijks leven. Hierbij kan er gedacht worden aan school, werk, thuis, sportclub, etc.
'Voor de psychomotorisch therapeut is het bewegingsgedrag de thermometer van de stemming.'
Opvallend bewegingsgedrag kan een dieper liggende emotionele oorzaak hebben. Omgekeerd kan een zwakke, gestoorde of onrijpe motoriek sociale of emotionele problemen veroorzaken.

De psychomotorisch therapeut praat niet alleen, maar gaat vooral praktisch te werk. Door middel van het gericht aanbieden van spel- en bewegingssituaties, ontspanningsoefeningen en het voeren van korte gesprekjes (rollenspelen) wordt spelenderwijs binnen een veilige sfeer een uitnodiging gedaan om te spelen, te bewegen en verder te ontwikkelen. Nieuwe positieve ervaringen zorgen voor de stimulatie. Er wordt dus niet alleen gesproken over de problemen, maar vooral gedaan. Nieuw en adequater gedrag wordt aangeleerd.

Wanneer er zich problemen voor doen, betekent dit regelmatig een belasting voor het hele gezin. Het gezin wordt dan ook nauw betrokken bij de behandeling. Samen wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de situatie.

Psychomotorische therapie heeft in de loop der jaren ruimschoots bewezen voor veel kinderen, jongeren en volwassenen de juiste benadering te zijn. Opvallende verbeteringen in gedrag en welbevinden zijn het resultaat.